Ritart.nl

Ik vind het een uitdaging om mijn ervaringen met schilderen ook met andere materialen tot uitdrukking te brengen.

Veel van mijn vrienden en kennissen worden door deze kunst(ige) "art" uitingen van mij, Rita, bekoord. Vandaar de naam Ritart.

U kunt op deze en andere pagina's een kijkje nemen van wat er tegenwoordig wordt gemaakt. Ik wens dat u er net zo veel plezier aan beleeft als ik bij het maken.

Rita Hage

De hiernaast getoonde stukken zijn voornamelijk tot stand gekomen in de periode 2003 tot heden.

Enkele stukken zijn van eerdere datum. Die getoonde werken hebben mijn huidige werk sterk beinvloed.

Ritart - Overzicht van mijn huidige werk

Keuze uit fotoreeks
{beschrijving}